Studiereizen

Studiereis Leipzig 20-24 februari 2017

“Hier spricht die Volkspolizei”! Dit waren woorden waarmee de “Volkspolizei” in Leipzig haar gezag wilde laten gelden tegenover demonstranten. De reactie van de demonstranten was veelzeggend: “Wìr sind das  Volk”.

Het is 1989. De vreedzame revolutie kon niet meer worden gestuit. De staat is er voor mensen en niet andersom. Maar wie vormen dat volk? Voor de Nazi’s was de “Volksgemeinschaft” een kernbegrip, maar grote groepen uit dat volk werden vernietigd om het volk te zuiveren.

In 1813 vond in Leipzig een volkerenslag plaats. Legers van Napoleon stonden tegenover een coalitie van Pruisen, Zweden, Oostenrijk en Rusland. Napoleon werd verslagen. Naar schatting 90.000-100.000 jongens van allerlei volken kwamen om. In 1913 werd ter  herinnering aan dit feit het pompeuze Völkerschlachtdenkmal opengesteld. Het werd door (Neo-)Nazis verbonden met hun nationalistische idealen.

In Leipzig voerde ook Martin Luther, de 16e eeuwse kerkhervormer een debat waarin hij onomwonden kritiek uitoefende op de paus en de gezagsstructuur van de toenmalige R.K.-kerk. Ook Luther kun je een man van het volk noemen. Het Lutheranisme heeft grote  invloed gehad  op de Duitse cultuur en het politieke denken. In 1989 was de  Nicolaikirche in Leipzig de plaats waar demonstranten, kerkelijke en niet-kerkelijke, bijeenkwamen. Het jaar 2017 is het Luther-jaar. Luther vertaalde de bijbel in het Duits. Bijbelvertaling en boekdrukkunst zijn drijvende krachten geweest in de ontwikkeling van een volkscultuur.

De studiereis bestaat uit 3 delen:

  1. voorbereidingsbijeenkomst: 18 januari 16.00 uur: praktische afspraken en inhoudelijk vooruitlopen op waar de stad Leipzig voor staat
  2. reis naar Leipzig (voorjaarsvakantie):

– vertrek maandagochtend 20 februari, terugkeer vrijdag begin van de avond 24 februari

– Stadswandelingen met bezoek aan o.a. Volksschlachtdenkmal, Nicolaikirche, Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, Museum in der “Runden Ecke”/Stasi Bunker, Deutsches Buch- und Schriftmuseum.

– Op de terugweg bezoek aan voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen (plaats waar Anne Frank stierf)

  1. Bijeenkomst in maart met terugblik samengesteld uit werkstukken  van deelnemers

Informatie: mail@expect-leeuwarden.nl of EXPECT desk Stenden hogeschool 2.40a

Aanmelding voor studenten van Stenden Hogeschool en Van Hall-Larenstein: mail@expect-Leeuwarden.nl

Studenten NHL: aanmelding via http://www.learningcentre.nl