Persoonlijk

Je kunt bij EXPECT terecht voor informatie over levens- en wereldbeschouwelijke zaken. Dat kan zijn i.v.m een studieopdracht. Misschien ben je in je persoonlijk leven met vragen of problemen geconfronteerd waarover je graag met iemand over van gedachten wilt wisselen.

Neem contact op met Rein Veenboer, studentenpastor verbonden aan EXPECT. Je kunt hem vaak treffen bij de EXPECT desk, Stenden Hogeschool 2.40A.
Ook niet-Stenden hogeschoolstudenten kunnen daar gewoon naar toe gaan.
Je kunt ook per e-mail contact opnemen: reinveenboer@gmail.com of per telefoon: 06 16900752

Misschien overbodig, maar toch belangrijk om te vermelden: persoonlijke gesprekken zijn vertrouwelijk. De inhoud wordt dus niet aan anderen doorgegeven