Cursussen

Bali, “paradise island”indonesia201220120805131

Bali is een bijzonder eiland gelegen in Indonesië. Het wordt al vanaf de Nederlandse tijd een paradijs genoemd. Een eiland dat symbool staat voor prachtige natuur, tolerante samenleving, spiritualiteit, creativiteit, zon en strand. Het begrip “paradijs” is heel geschikt om Bali te verkennen. Je krijgt dan zicht op veel meer Bali als eiland met veel hotels, surfstranden en andere attracties geschikt voor massatoerisme. In een aantal bijeenkomsten zal in woord en beeld getoond worden, waarom men Bali paradijselijk heeft genoemd. Dat houdt niet in dat minder paradijselijke gebeurtenissen worden verzwegen. Interessant voor wie in Bali geweest is, wie er naar toe gaat, wie iets heeft met Indonesië, maar ook voor ieder die dat bijzondere verhaal van Bali wil leren kennen.

Deelname aan deze groep kan je wellicht facultatieve studiepunten opleveren. Tijdstip wordt in onderling overleg vastgesteld.Aanmelding: mail@expect-leeuwarden.nl

 

Basiscursus Indonesische taal

Interesse in de Indonesische taal? Binnenkort gaat een cursus van start. Heb je belangstelling, meld je dan via mail@expect-leeuwarden.nl. Tijdstip wordt in overleg vastgesteld.

Misdaad en straf, mens en maatschappij

In deze cursus vind een verkenning plaats van verschillende criminologische thema’s. Hoe kijk jeaan tegen daders en slachtoffers? Wat zijn de sturende principes en overwegingen bij het uitspreken van een vonnis? Wat zijn de meningen en gevoelens die binnen de samenleving worden uitgesproken? Wat is rechtvaardig?

De cursus wordt 2x gehouden in het studiejaar 2016-2017.
Zie voor meer informatie www.learningcentre.nl

Gewoon bijzonder

Er is de gewoonte ontstaan te denken in termen van “normaal”,  “standaard”,  “doorsnee”,  “gemiddeld”, “dè Nederlander”,  ” dè Marokkaan”,  “mensen van deze tijd”. Maar we hebben ook vaak tot onze grote schande en schade ontdekt, dat je daarmee mensen en groepen die niet aan de heersende standaardnorm beantwoorden uitsluit.  Toch waait er een andere wind. Ook minderheidsgroepen hebben onvervreemdbare rechten en mogen niet aan voorkeur, smaak en grillend van een meerderheid worden overgelaten ook niet in een democratie.  Onderscheidenheid en verscheidenheid maakt een samenleving boeiender en vrolijker.  Bovendien geen mens heeft een dubbelganger die helemaal gelijk is. In deze cursus wordt de blik gericht op een aantal bijzondere groepen die zonder meer bijzonder zijn, maar toch horen bij het gewone volk.  Aan de orde komen zaken als geschiedenis, eigenheid, documenten m.b.t.  mensenrechten.  Deze groepen zijn:  kinderen, ouderen, ethnische en autochtone groepen, migranten, LHBTI, personen met een beperking, toekomstige generatie.

Zie voor meer informatie www.learningcentre.nl

Praktische sociale filosofie

Cursus aangeboden bij de NHL-hogeschool. Studenten NHL hogeschool: zie www.learningcentre.nl  Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen ter sprake: menswaardigheid, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, vrijheid, macht, democratie, rechtsstaat, etc.