Monthly Archives: June 2016

saamhorigheid: kerk en samenleving

  • Met het idee van de wereld als schepping is aangegeven dat alle mensen, niemand uitgesloten, persoonlijke hoogachting en uiterste zorg verdienen, ongeacht hun afkomst, prestaties, gedrag, religie, geaardheid. Ieder mens is beeld van God. Ook de natuur is van hoge waarde.
  • Religie is, kort samengevat, een worsteling met de vraag: “hoe om te gaan met het kwaad in de mens en in de wereld. Daarin is religie verwant aan bijv. persoonlijke strijd van individuele mensen, literatuur, kunst, politiek, rechtspraak, welzijnszorg, etc.
  • Religie inclusief de kerk, heeft in de geschiedenis tot in deze tijd vele ernstige fouten gemaakt, evenals de megamachten als economie, de politiek of massapropaganda. Dat schept een bijzondere waakzaamheid.
  • Er is een gevaar van segregatie tussen religie en samenleving. Religie heeft een slechte naam. Dat is enerzijds te wijten aan eenzijdige blik vanuit de samenleving, anderzijds aan kerken die zichzelf te zeer verbijzonderd hebben. (antithese)
  • Iedere tijd en zeker onze tijd biedt veel aanleiding om niet in scheidslijnen en verschillen te denken, maar te zoeken naar saamhorigheid, solidariteit en inclusiviteit.
  • Verschillen in de samenleving krijgen pas de volle kans tot hun recht te komen als ze opbloeien in de sfeer van saamhorigheid. Door af te geven op de ander om zo jezelf te profileren, doe je als eerste jezelf tekort.
  • Kerk en religie hebben eigen taal, muziek, architectuur van gebouwen, organisatie, gemeenschapsbesef, zingeving). Daaraan is ook voor de samenleving veel waardevols en nuttigs te ontlenen. Ook de samenleving is op zoek naar authentieke en betrouwbare geestelijke waarden en vormen om deze te uiten en te beleven.
  • De stad is een bijbels  (Sodom, Gomorra, Jeruzlam/Sion, Babel, Rome) en werelds fenomeen. Het is negatief gesproken een symbool van macht (politiek, economisch, militair), massaliteit, willekeur, individualiteit en anonimiteit. Maar telkens weer is de stad ook een symbool waar het anders kan. Het kan een plaats zijn waar vrede, gemeenschap, creativiteit, ontspanning, genot, speelsheid, gerechtigheid, verzoening, welzijn, vrijheid  moeten worden gevestigd.