algemeen

 

 

Cursussen

Expect verzorgt een aantal cursussen. Deze erop gericht je blik aan te scherpen op wat er onder mensen gaande is. Dat kan zijn in de lokale samenleving waar je je dagelijks in beweegt, van familie- en vriendenkring tot aan economie en politiek. Maar deze kringen staan natuurlijk niet los van de wereldsamenleving. Een aantal thema’s kom je in de cursussen tegen : criminaliteit, justitie, vergeving, vergelding, gevangenis, slachtofferschap, media en publiciteit, kinderen en hun rechten, ouderen, personen met een handicap, migranten, LBHTI, vrijheid, rechtvaardigheid,  duurzaamheid,  verantwoordelijkheid, vergeving, gelijkwaardigheid, compassie. De cursussen zijn aan te sluiten bij je opleiding. Je kunt er studiepunten mee verwerven. De cursussen zijn: “Misdaad en straf, mens en maatschappij”, Praktisch Sociaal filosoferen”, “Gewoon bijzonder”, Indonesië en Bali.

Projecten

Je kunt bij EXPECT een opdracht krijgen om met een bepaald project aan het werk te gaan. Voorbeeld: sinds 2014 wordt door Leisure Management studenten in het kader van hun opleiding spelactiviteiten en een uitstapje georganiseerd voor kinderen van AZC St. Annaparochie. De activiteiten vinden plaats in de week van 5 mei. Zo vieren kinderen afkomstig uit Syrië, Afghanistan in Nederland dat ze vrij zijn. De studentengroep is ook internationaal samengesteld. Het komt nogal eens voor dat je als individuele student of als groep op zoek bent naar een opdracht waarmee je aan het werk kunt. Dat past bij de huidige onderwijsvorm. Je krijgt een opdracht, je formuleert een bepaald kader waarbinnen je werkt (tijd, geld, ideeën, aantal medewerkers, doelgroep). Kijk eens onder het hoofdstuk projecten om een indruk te krijgen van opdrachten waarmee je aan het werk zou kunnen gaan.

Studiereis en excursies

Jaarlijks in de voorjaarsvakantie is er een studiereis naar een grote Europese stad. De reeks van steden die tot nu toe werden bezocht bestaat uit: Jena, Praag (3x), Freiburg/Straatsburg, Krakau (en Auschwitz), Dresden, Berlijn (2x), Hamburg. In 2017 werd Leipzig bezocht. In deze stad kwam het volk in 1989 met massademonstraties in opstand tegen degenen die toen in de communistische DDR aan de macht waren. Ze riepen: “Wir sind das Volk”.  Oftewel: Niet jullie, ministers en partijfunctionarissen mogen zich vertegenwoordigers van het volk noemen en leiding geven aan de volksrepubliek. In de DDR werd de vrijheid in die tijd beperkt, bovendien hield de STASI, de opdringerige en geniepige veiligheidsdienst op allerlei plaatsen in de samenleving mensen in de gaten, zelfs thuis en op school en werk. In Leipzig is het oude kantoor van de STASI nu een museum. Op dit moment is het zeer actueel na te denken over volk, democratie, macht. Aan de ene kant door de sfeer van de huidige internationale wereld waarin veel meer gereisd wordt (denk aan vakantie, maar ook aan studie, economie, wetenschap en vluchtelingenverkeer). In deze wereld moeten we of het willen of niet ook op Europees en Wereldniveau denken en handelen. Zo kun je je spiegelen aan het verleden van een stad om zo ook weer op vanuit een nieuw gezichtspunt te kijken naar wat er in onze tijd aan de hand is. Bedenk dat studeren ook wereldoriëntatie inhoudt. Je kunt alles van economie denken af te weten, maar als je niets weet van wat er in de wereld speelt, ben je een slechte econoom. Het zelfde geldt voor ook op andere studieterreinen.

Persoonlijk contact

Binnen EXPECT is er ruimte om na te denken over hoe mensen met zichzelf en met elkaar bezig zijn. Zoals je hierboven leest is leren en student zijn je weg zoeken. Het kan goed zijn om in groepsverband inspiratie op te doen. In een persoonlijke gesprek kun je je eigen vragen en antwoorden uitspreken.  Je kunt voor mens-, levens- en wereldbeschouwelijke vragen en punten van gesprek contact opnemen met Rein Veenboer, 06 16 90 07 52  (werkkamer Stenden 2.64, na 1 jan. 2018 in de gerenoveerde molen “De Eendragt”. Zo’n gesprek kan allerlei gespreksonderwerpen bevatten: toekomstplannen, teleurstellingen, verdriet, onderwerpen vanuit je studie, beslissingen die je op het punt staat te nemen. (Er zijn geen kosten aan verbonden.)