algemeen

EXPECT IS VERHUISD NAAR DE (VOORMALIGE) MOLEN “DE EENDRAGT”.

EXPECT is sinds 8 januari gevestigd in de gerenoveerde voormalige molen De Eendragt  op het terrein van de Kenniscampus aan de Rengerslaan. De molen is gelegen aan de kant van de Dokkumer Ee en stamt uit de 18e eeuw. Naast EXPECT is er ook het Centrum van Levensbeschouwing gevestigd.

Op de begane grond is een meditatiecentrum met 4 ruimtes, één met christelijke,  één met hindoeïstisch-boeddhistische en 2 met moslim teksten en symbolen. Deze ruimten zijn open en overdag vrij toegankelijk.

Het gebouw wordt uitgerust met wieken. Het oude gedeelte is zo veel mogelijk in stand gehouden en toch is het een volledig eigentijds gebouw met ruimte voor groepen van maximaal 30 personen op de 1e etage en op de begane grond is een grote zaal dat geschikt is voor max. ongeveer 200 personen.

De naam “De Eendragt” blijft gehandhaafd. Het gebouw heeft als bijzondere bestemming ruimte te bieden aan activiteiten rondom mens-, levens- en wereldbeschouwelijke zaken.  De naam “De Eendragt” is daarom ook toepasselijk.  Een molen was vroeger een voorziening  waarvan een gemeenschap in de omgeving  profiteerde. Vandaar:  “de Eendragt”. In onze huidige wereld is het zoeken naar eendracht zeer belangrijk. Wereldoorlogen en vele andere conflicten maken ons daarvan bewust. Maar ook de vraag hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien ligt op tafel.  De huidige generatie studenten zal niet alleen werken voor eigen belangen, maar ook de belangen van mens en natuur op kleine en grote schaal dienen.  Over eendracht, diversiteit, conflicten en hereniging zullen vele gesprekken gevoerd worden in de voormalige molen, daarbij geïnspireerd door religie en spiritualiteit, filosofie, actuele gebeurtenissen, kunst, geschiedenis etc.

 

Cursussen

Expect verzorgt een aantal cursussen. Deze zijn erop gericht je blik aan te scherpen op wat er onder mensen gaande is. Dat kan zijn in de lokale samenleving waar je je dagelijks in beweegt, van familie- en vriendenkring tot aan economie en politiek. Maar deze kringen staan natuurlijk niet los van de wereldsamenleving. Een aantal thema’s kom je in de cursussen tegen : criminaliteit, justitie, vergeving, vergelding, gevangenis, slachtofferschap, media en publiciteit, kinderen en hun rechten, ouderen, personen met een handicap, migranten, LBHTI, vrijheid, rechtvaardigheid,  duurzaamheid,  verantwoordelijkheid, vergeving, gelijkwaardigheid, compassie. De cursussen zijn aan te sluiten bij je opleiding. Je kunt er studiepunten mee verwerven. De cursussen zijn: “Misdaad en straf, mens en maatschappij”, Praktisch Sociaal filosoferen”, “Gewoon bijzonder”, Indonesië en Bali.

Projecten

Je kunt bij EXPECT een opdracht krijgen om met een bepaald project aan het werk te gaan. Voorbeeld: sinds 2014 wordt door Leisure Management studenten in het kader van hun opleiding spelactiviteiten en een uitstapje georganiseerd voor kinderen van AZC St. Annaparochie. De activiteiten vinden plaats in de week van 5 mei. Zo vieren kinderen afkomstig uit Syrië, Afghanistan in Nederland dat ze vrij zijn. De studentengroep is ook internationaal samengesteld. Het komt nogal eens voor dat je als individuele student of als groep op zoek bent naar een opdracht waarmee je aan het werk kunt. Dat past bij de huidige onderwijsvorm. Je krijgt een opdracht, je formuleert een bepaald kader waarbinnen je werkt (tijd, geld, ideeën, aantal medewerkers, doelgroep). Kijk eens onder het hoofdstuk projecten om een indruk te krijgen van opdrachten waarmee je aan het werk zou kunnen gaan.

Studiereis en excursies

Jaarlijks in de voorjaarsvakantie is er een studiereis naar een grote Europese stad. De reeks van steden die tot nu toe werden bezocht bestaat uit: Jena, Praag (3x), Freiburg/Straatsburg, Krakau (en Auschwitz), Dresden, Berlijn (2x), Hamburg. In 2017 werd Leipzig bezocht. In deze stad kwam het volk in 1989 met massademonstraties in opstand tegen degenen die toen in de communistische DDR aan de macht waren. Ze riepen: “Wir sind das Volk”.  Oftewel: Niet jullie, ministers en partijfunctionarissen mogen zich vertegenwoordigers van het volk noemen en leiding geven aan de volksrepubliek. In de DDR werd de vrijheid in die tijd beperkt, bovendien hield de STASI, de opdringerige en geniepige veiligheidsdienst op allerlei plaatsen in de samenleving mensen in de gaten, zelfs thuis en op school en werk.

Op dit moment is de inschrijving geopend voor een studiereis naar Neurenberg in de voorjaarsvakantie eind februari. Zie voor meer informatie:

Persoonlijk contact

Binnen EXPECT is er ruimte om na te denken over hoe mensen met zichzelf en met elkaar bezig zijn. Zoals je hierboven leest is leren en student zijn je weg zoeken. Het kan goed zijn om in groepsverband inspiratie op te doen. In een persoonlijke gesprek kun je je eigen vragen en antwoorden uitspreken.  Je kunt voor mens-, levens- en wereldbeschouwelijke vragen en punten van gesprek contact opnemen met Rein Veenboer, 06 16 90 07 52  (werkkamer Stenden 2.64, na 1 jan. 2018 in de gerenoveerde molen “De Eendragt”. Zo’n gesprek kan allerlei gespreksonderwerpen bevatten: toekomstplannen, teleurstellingen, verdriet, onderwerpen vanuit je studie, beslissingen die je op het punt staat te nemen. (Er zijn geen kosten aan verbonden.)